+38349724762 | Rr. Ahmet Krasniqi | Capitol Residence | Lagjja Arbëria (afër Komunës së Re) | 10000 PRISHTINË

UDHËZUES PËR PACIENTË | PROCEDURA

KIRURGJIA IMPLANTARE | UDHËZUESI PËR PACIENTË PËR GJITHË PROCEDURËN

Ky tekst është një udhëzues për të gjithë pacientët e ardhshëm
MERRNI PËRGJIGJE NË NJË VEND PËR TË GJITHA PYETJET
zakonisht i bëni në çdo telefonatë ose email të parë!

Më poshtë janë fazat që do të kaloni që nga momenti që vendosni për kirurgjii implantare:

 1. EKZAMINIMI

Kur të jeni mjaftueshëm të informuar dhe të keni vendosur të hyni në procedurën e vendosjes së implantit, është koha të kontaktoni klinikën. Komunikimi më i shpeshtë është përmes postës elektronike, por shumë shpesh edhe përmes telefonatave

Klinika jonë insiston në kontaktin pacient-mjek.

Nëse nuk jeni në gjendje të vini fizikisht në ekzaminimin e parë, ne organizojmë komunikimin me mjekun nëpërmjet video-telefonatës. Gjatë ekzaminimit të parë, mjeku analizon imazhin tuaj 3D dhe krijon një plan terapie, duke shpjeguar çdo fazë në detaje dhe duke iu përgjigjur pyetjeve ose shqetësimeve tuaja.

Nëse jeni në gjendje të vini personalisht në klinikë, gjë që është rekomandimi ynë, mjeku fillimisht kryen një ekzaminim klinik dhe më pas kalon në fazën e krijimit të një plani trajtimi.

Ekzaminimi zakonisht zgjatë prej 30-60minuta.

                     PLANI I TRAJTIMIT PËRBËHET NGA:

 • Sa faza planifikojmë të punojmë
 • Zonat e dhëmbëve të indikuar për nxjerrje (nëse ka)
 • A kërkohet ndërhyrje kirurgjikale shtesë
 • Zonat ku duhet të vendosen implantet (numri i implanteve për nofull dhe numri përfundimtar)
 • Lloji i dhëmbëve të përkohëshëm
 • Koha e nevojshme për të gjithë fazën kirurgjikale (përfshirë dhëmbët e përkohshëm)
 • Koha e përafërt për të cilën mund të planifikoni fazën protetikore
 • A kërkohet përgatitje protetike (numri i dhëmbëve që do të trajtohen, zgjatimet, etj.)
 • Sa kurora duhet të bëhen në fazën protetikore dhe çfarë lloj kurorash
 • Sa kohë nevojitet për fazën protetikore
 • Çmimet individuale të çdo ndërhyrjeje si dhe llogaritja përfundimtare e çdo faze
 •  

Në fund të çdo ekzaminimi, pacienti merr një ofertë me shkrim me një plan terapie dhe llogaritjen e kostos. Çdo lloj ekzaminimi është falas. Vizitën e parë mund ta caktoni me telefon: +38349724762 ose me email: [email protected]

2. CAKTIMI I TERMINIT

Oferta jonë, të cilën e merrni pas ekzaminimit, është në formë të shkruar dhe përmban faza të detajuara me shkrim si dhe ndërhyrjet që bëhen në secilën nga fazat në mënyrë që ju të organizoni kohën tuaj dhe të përgatiteni për fillimin e fazës së parë.

Gjatë ekzaminimit të parë, të gjithë pacientët i nënshtrohen një kontrolli të përgjithshëm shëndetësor. Nëse është e nevojshme të bëhen përgatitje të caktuara për ndërhyrje kirurgjikale ose analiza shtesë, kjo do t’ju shpjegohet në detaje.

Terminet bëhen të paktën 3-5 ditë përpara.

Është politikë e klinikës sonë që të mos marrim paradhënie për terminet e caktura, por pacientëve u kërkohet të respektojnë terminet e planifikuara dhe të respektojnë kohën e caktuar për punën e tyre.

Kur të caktoni një takim, do të merrni gjithashtu të gjitha udhëzimet e nevojshme. Shumica e ndërhyrjeve kirurgjikale bëhen në mëngjes.

3. NDËRHYRJA KIRURGJIKE / KIRURGJIA IMPLANTARE

Përpara fillimit të vetë ndërhyrjes ka një procedurë administrative (plotësimi i pëlqimit, hapja e kartës, plotësimi i pyetësorit për gjendjen e përgjithshme shëndetësore…). Nëse ka shumë nervozizëm dhe frikë, ndihmësit tanë do të flasin me ju dhe do të merrni qetësues oral në formë tabletash.
Kur pacienti hyn në dhomën e kirurgjisë, ai qëndron aty përafërsisht gjysmë ore për vendosjen e një implanti deri në afërsisht 2 orë për vendosjen e 6-8 implanteve. Për aplikimin e anestezisë kirurgjikale dhe qepjen e plagës kalojmë deri në gjysmë ore. Vendosja e një implanti është një procedurë afatshkurtër dhe zgjat rreth 15 minuta për implant. Nxjerrja e dhëmbëve, nëse është e nevojshme, shpesh kërkon shumë kohë sepse kirurgu duhet të kryejë procedurën e nxjerrjes së dhëmbëve me shumë përpikëri dhe të pastrojë plagën sepse shpesh është zona ku vendoset implanti.

Nëse kryeni ndërhyrje kirurgjikale në të dyja nofullat, procedurat zakonisht ndahen në dy ditë, por ato mund të bëhen në të njëjtën ditë me një pushim prej gjysmë ore.

Pas daljes, pacienti është i detyruar të kalojë pak më shumë kohë në klinikë për të monitoruar gjendjen e përgjithshme dhe gjakderdhjen.

Në recepsion ju caktoni një termin për kontrollin e parë, që është pas 24 orësh, dhe merrni recetën  e antibiotikëve dhe udhëzime me shkrim për kujdesin pas operacionit.

Telefoni ynë është i disponueshëm 24 orë në ditë nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim.

4. DHËMBËT E PËRKOHËSHËM

Kur kirurgu të largohet nga dhoma, ju do të merrni të gjithë informacionin e detajuar në lidhje me planifikimin e fazës protetike si dhe planifikimin e dhëmbëve të përkohshëm, dhe kjo varet nga kushtet dhe gjendja orale.

Rekomandimi ynë është gjithmonë që pacientët të presin që të hiqen qepjet, por nëse vini nga jashtë, kjo zakonisht nuk është e mundur, ndaj bëjmë dhëmbë të përkohshëm menjëherë pas fazës kirurgjikale.

Dhëmbët e përkohshëm mund të fiksohen ose në formën e një proteze të lëvizshme, të cilën do ta vendosë kirurgu.

Koha e nevojshme për teknikën dentare është prej një deri në tri ditë.

5. FAZA PROTETIKORE

Kur përfundoni me fazën kirurgjikale, ka një periudhë pritjeje që implantet të integrohen me kockën dhe kjo periudhë zakonisht zgjat 3 muaj. Nëse mundeni, mund të caktoni një takim për fillimin e fazës së protezës menjëherë pas vendosjes së implantit ose më vonë, por të paktën dy javë para fillimit, sepse ajo fazë është shumë komplekse dhe kërkon shumë planifikim dhe kohë.

Ajo që është e rëndësishme të konfirmohet me kirurgun pas fazës kirurgjikale në lidhje me planin e terapisë që keni marrë është numri dhe lloji i kurorave dhe nëse diçka ndryshon.

Puna protetike në nofullën e sipërme dhe të poshtme zakonisht zgjat 7-10 ditë.

Dita e parë është më kërkuese si për ju ashtu edhe për mjekun, sepse zbulohen implantet, përgatiten dhëmbët (nëse ka) dhe merret masa për laboratorin dentar. Gjatë kësaj faze kemi disa prova.

Pas rreth 5-7 ditësh vjen versioni i parë i punës përfundimtare. Në marrëveshje me ju, janë të mundshme të gjitha llojet e korrigjimeve (ngjyra, forma, madhësia…). Puna protetike do të cementohet vetëm kur të arrijmë një buzëqeshje perfekte.

Ekipi ynë do të shpjegojë në detaje se si kryhet puna dhe do të japë udhëzime për ruajtjen e higjienës orale.

Këtu përfundon rruga drejt buzëqeshjes suaj perfekte, por fillon një kohë e bukur bashkë me ne në vizitat e rregullta stomatologjike të cilat janë të rekomandueshme!.

UDHËZUES PËR PACIENTË

PROCEDURA

KIRURGJIA IMPLANTARE | UDHËZUESI PËR PACIENTË PËR GJITHË PROCEDURËN

Ky tekst është një udhëzues për të gjithë pacientët e ardhshëm
MERRNI PËRGJIGJE NË NJË VEND PËR TË GJITHA PYETJET
zakonisht i bëni në çdo telefonatë ose email të parë!

Më poshtë janë fazat që do të kaloni që nga momenti që vendosni për kirurgjii implantare:

 1. EKZAMINIMI

Kur të jeni mjaftueshëm të informuar dhe të keni vendosur të hyni në procedurën e vendosjes së implantit, është koha të kontaktoni klinikën. Komunikimi më i shpeshtë është përmes postës elektronike, por shumë shpesh edhe përmes telefonatave.

Klinika jonë insiston në kontaktin pacient-mjek.

Nëse nuk jeni në gjendje të vini fizikisht në ekzaminimin e parë, ne organizojmë komunikimin me mjekun nëpërmjet video-telefonatës. Gjatë ekzaminimit të parë, mjeku analizon imazhin tuaj 3D dhe krijon një plan terapie, duke shpjeguar çdo fazë në detaje dhe duke iu përgjigjur pyetjeve ose shqetësimeve tuaja.

Nëse jeni në gjendje të vini personalisht në klinikë, gjë që është rekomandimi ynë, mjeku fillimisht kryen një ekzaminim klinik dhe më pas kalon në fazën e krijimit të një plani trajtimi.

Ekzaminimi zakonisht zgjatë prej 30-60minuta.

               PLANI I TRAJTIMIT PËRBËHET NGA:

 • Sa faza planifikojmë të punojmë
 • Zonat e dhëmbëve të indikuar për nxjerrje (nëse ka)
 • A kërkohet ndërhyrje kirurgjikale shtesë
 • Zonat ku duhet të vendosen implantet (numri i implanteve për nofull dhe numri përfundimtar)
 • Lloji i dhëmbëve të përkohëshëm
 • Koha e nevojshme për të gjithë fazën kirurgjikale (përfshirë dhëmbët e përkohshëm)
 • Koha e përafërt për të cilën mund të planifikoni fazën protetikore
 • A kërkohet përgatitje protetike (numri i dhëmbëve që do të trajtohen, zgjatimet, etj.)
 • Sa kurora duhet të bëhen në fazën protetikore dhe çfarë lloj kurorash
 • Sa kohë nevojitet për fazën protetikore
 • Çmimet individuale të çdo ndërhyrjeje si dhe llogaritja përfundimtare e çdo faze
 •  

Në fund të çdo ekzaminimi, pacienti merr një ofertë me shkrim me një plan terapie dhe llogaritjen e kostos. Çdo lloj ekzaminimi është falas. Vizitën e parë mund ta caktoni me telefon: +38349724762 ose me email: [email protected]

2. CAKTIMI I TERMINIT

Oferta jonë, të cilën e merrni pas ekzaminimit, është në formë të shkruar dhe përmban faza të detajuara me shkrim si dhe ndërhyrjet që bëhen në secilën nga fazat në mënyrë që ju të organizoni kohën tuaj dhe të përgatiteni për fillimin e fazës së parë.

Gjatë ekzaminimit të parë, të gjithë pacientët i nënshtrohen një kontrolli të përgjithshëm shëndetësor. Nëse është e nevojshme të bëhen përgatitje të caktuara për ndërhyrje kirurgjikale ose analiza shtesë, kjo do t’ju shpjegohet në detaje.

Terminet bëhen të paktën 3-5 ditë përpara.

Është politikë e klinikës sonë që të mos marrim paradhënie për terminet e caktura, por pacientëve u kërkohet të respektojnë terminet e planifikuara dhe të respektojnë kohën e caktuar për punën e tyre.

Kur të caktoni një takim, do të merrni gjithashtu të gjitha udhëzimet e nevojshme. Shumica e ndërhyrjeve kirurgjikale bëhen në mëngjes.

3. NDËRHYRJA KIRURGJIKE / KIRURGJIA IMPLANTARE

Përpara fillimit të vetë ndërhyrjes ka një procedurë administrative (plotësimi i pëlqimit, hapja e kartës, plotësimi i pyetësorit për gjendjen e përgjithshme shëndetësore…). Nëse ka shumë nervozizëm dhe frikë, ndihmësit tanë do të flasin me ju dhe do të merrni qetësues oral në formë tabletash.

Kur pacienti hyn në dhomën e kirurgjisë, ai qëndron aty përafërsisht gjysmë ore për vendosjen e një implanti deri në afërsisht 2 orë për vendosjen e 6-8 implanteve. Për aplikimin e anestezisë kirurgjikale dhe qepjen e plagës kalojmë deri në gjysmë ore. Vendosja e një implanti është një procedurë afatshkurtër dhe zgjat rreth 15 minuta për implant. Nxjerrja e dhëmbëve, nëse është e nevojshme, shpesh kërkon shumë kohë sepse kirurgu duhet të kryejë procedurën e nxjerrjes së dhëmbëve me shumë përpikëri dhe të pastrojë plagën sepse shpesh është zona ku vendoset implanti.

Nëse kryeni ndërhyrje kirurgjikale në të dyja nofullat, procedurat zakonisht ndahen në dy ditë, por ato mund të bëhen në të njëjtën ditë me një pushim prej gjysmë .

Pas daljes, pacienti është i detyruar të kalojë pak më shumë kohë në zyrën e mjekut për të monitoruar gjendjen e përgjithshme dhe gjakderdhjen.

Në recepsion ju caktoni një termin për kontrollin e parë, që është pas 24 orësh, dhe recetën për marrjen e antibiotikëve dhe udhëzime me shkrim për kujdesin pas operacionit.

Telefoni ynë është i disponueshëm 24 orë në ditë nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim.

4. DHËMBËT E PËRKOHËSHËM

Kur kirurgu të largohet nga dhoma, ju do të merrni të gjithë informacionin e detajuar në lidhje me planifikimin e fazës protetike si dhe planifikimin e dhëmbëve të përkohshëm, dhe kjo varet nga kushtet dhe gjendja orale.

Rekomandimi ynë është gjithmonë që pacientët të presin që të hiqen qepjet, por nëse vini nga jashtë, kjo zakonisht nuk është e mundur, ndaj bëjmë dhëmbë të përkohshëm menjëherë pas fazës kirurgjikale.

Dhëmbët e përkohshëm mund të fiksohen ose në formën e një proteze të lëvizshme, të cilën do ta vendosë kirurgu.

Koha e nevojshme për teknikën dentare është prej një deri në tri ditë.

5. FAZA PROTETIKORE

Kur përfundoni me fazën kirurgjikale, ka një periudhë pritjeje që implantet të integrohen me kockën dhe kjo periudhë zakonisht zgjat 3 muaj. Nëse mundeni, mund të caktoni një takim për fillimin e fazës së protezës menjëherë pas vendosjes së implantit ose më vonë, por të paktën dy javë para fillimit, sepse ajo fazë është shumë komplekse dhe kërkon shumë planifikim dhe kohë.

Ajo që është e rëndësishme të konfirmohet me kirurgun pas fazës kirurgjikale në lidhje me planin e terapisë që keni marrë është numri dhe lloji i kurorave dhe nëse diçka ndryshon.

Puna protetike në nofullën e sipërme dhe të poshtme zakonisht zgjat 7-10 ditë.

Dita e parë është më kërkuese si për ju ashtu edhe për mjekun, sepse zbulohen implantet, përgatiten dhëmbët (nëse ka) dhe merret masa për laboratorin dentar. Gjatë kësaj faze kemi disa prova.

Pas rreth 5-7 ditësh vjen versioni i parë i punës përfundimtare. Në marrëveshje me ju, janë të mundshme të gjitha llojet e korrigjimeve (ngjyra, forma, madhësia…). Puna protetike do të cementohet vetëm kur të arrijmë një buzëqeshje perfekte.

Ekipi ynë do të shpjegojë në detaje se si kryhet puna dhe do të japë udhëzime për ruajtjen e higjienës orale.

Këtu përfundon rruga drejt buzëqeshjes suaj perfekte, por fillon një kohë e bukur bashkë me ne në vizitat e rregullta stomatologjike të cilat janë të rekomandueshme!.